רישיון משיט 13 לסירה מהירה

רישיון 13 לסירה מהירה

רישיון משיט 13 לסירה ללא הגבלת מנוע.

 

כלי שייט עד 8.5 מטר פרטי בלבד.
ללא הגבלת גודל המנוע
מנועית  לא מפרשית, לא דייג ולא נוסעים בשכר.

 

רשיון לספינה עוצמה ב' (משיט 13) הינה כלי שייט שאורכו עד 8.5 מטר ללא הגבלת גודל מנוע.
פרטי בלבד (לא כולל מפרשית)

תקנה זו נכנסה בתוקף מ – 1 במרץ 2004 .

 

על-מנת לקבל רישיון לסירה עוצמה ב' :

יש לעבור מבחן עיוני, הכולל חומר בניווט חופי מכשירים אלקטרונים קשר ועוד .

החלק המעשי כולל שליטה בספינה עד 8.5 מטר מעל 150 כ"ס, שאלות עיוניות ומבחן חבלים.

 

תנאים לקבלת הרשיון הוא:

בעל תעודת משיט 12 במשך שנה לפחות מעל גיל 18 , עבר מבחנים עיוניים ומעשיים .

 

המבחנים הם מטעם רשות הספנות הספנות.